top of page

STAŽ & PROVERA

Provera činjeničnog stanja vezanog za staž osiguranja korisnika penzije, da li je staž u potpunosti utvrđen i da li je pravilno utvrđen. 

Provera primene materijalnog prava primenjenog u donetim rešenjima o priznavanju prava. Nadkontrola rešenja u vezi pravilnog utvrđivanja visine penzije u odnosu na ostvareni staž osiguranja i uopšte u odnosu na penzijski staž.

 

Posebna provera pravilne primene materijalnog prava  kod donetih rešenja o priznavanju prava na pomoć i negu drugog lica.

 

Provera visine porodičnih penzija kada je preminuli korisnik pravo stekao pre 09.04.2003. godine.

 

Stvaranje uslova za povraćaj novca stranci, kao oštećenoj isplaćivanjem nižeg iznosa penzije kroz godine korišćenja .

SAVETOVANJE & POMOĆ

Savetovanje lica kojima do ostvarivanja prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju nedostaje do 5 godina starosti ili staža osiguranja.

 

Na koji način je najbolje i najjeftinije premostiti period nezaposlenosti do odlaska u penziju.

Stručna pomoć prilikom utvrđivanja svojstva osiguranika, da li je ili nije neko bio u osiguranju, odnosno zaposlen ili obavljao neki drugačiji oblik rada.

 

Konsultovanje u vezi sa zakonitošću sprovedenih postupaka. 

 

Razmatranje osnovanosti zaduživanja osiguranika poljoprivrednika i uopšte sve što se tiče osiguranika poljoprivrednika i njihovih dugova prema Fondu PIO.

POKRETANJE POSTUPKA

Pokretanje postupaka za ostvarivanje prava u zakonom predvidjenom roku, s posebnim osvrtom na podnosioce zahteva za priznavanje prava po međunarodnim sporazumima. 

 

Korišćenje svih pravnih instrumenata kako bi se postupak priznavanja prava na penziju skratio na razuman rok. 

 

Postupanje u slučajevima neregistrovanog staža osiguranja u Fondu PIO i, takođe, preduzimanje svih mera predviđenih Zakonom o PIO da se staž utvrdi u potpunosti u skladu sa uplaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

Podnošenje zahteva za ponavljanje postupka i izmenu pravnosnažnih rešenja naštetu korisnika, prilikom kojih korisnici dolaze u nepovoljan položaj odnosno kada se od njih traži da vrate izvesnu sumu novca ili im se nadalje uskraćuje neko pravo (smanjuje se penzija ili se ne priznaje staž osiguranja za odredjeni period).

Business Meeting
bottom of page